Etusivu > Medialle > Artikkelit > Etätyö yleistyy, mutta teknologian hidas omaksuminen sekä jäykkyys yrityskulttuurissa viivästyttävät kehitystä

Etätyö yleistyy, mutta teknologian hidas omaksuminen sekä jäykkyys yrityskulttuurissa viivästyttävät kehitystä


Yhteenveto tutkimustuloksista 19.4.2012

Microsoftin teettämä tutkimus osoittaa, että eurooppalaisissa yrityksissä on vielä tehtävää joustavan työskentelyn omaksumisessa. Etätyötä mahdollistavaa teknologiaa otetaan verrattain hitaasti käyttöön
ja johtamista ei ole vielä osattu täysin sopeuttaa uusiin työtapoihin. Tämä hidastaa tuottavuuden kasvua, kustannussäästöjä sekä työtyytyväisyyden parantumista.

Microsoftin teettämän selvityksen mukaan suurin osa länsieurooppalaisista yritysjohtajista suhtautuu hyvin toiveikkaasti etuihin, joita joustavat työkäytännöt voivat tuoda liiketoiminnalle ja työntekijöille. Silti strategiat uusien työskentelytapojen toteuttamiseksi näyttävät käytännössä olevan vielä tekemättä. Vaikka yritykset yhä useammin antavat työntekijöilleen vapautta valita missä ja milloin työnsä tekee, suurin este työntekijän näkökulmasta on oikean teknologian saatavuus sekä johdon ohjaus. Täysin joustava työskentely on todellisuutta vain tietotyöntekijöiden vähemmistölle eurooppalaisissa yrityksissä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen toteutti Vanson Bourne marraskuussa 2011. Haastateltavia yrityspäättäjiä oli yhteensä1 500 viidessätoista Länsi‐Euroopan maassa. Suomessa haastatteluja tehtiin 100.

Poimintoja tutkimustuloksista Suomessa (suluissa Länsi‐Euroopan keskiarvo):

  • 68 % (62 %) organisaatioista on vakuuttunut siitä, että on tärkeää tarjota joustavia työjärjestelyitä osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja pitämiseksi.
  • 71 % (77 %) esimiehistä on sitä mieltä, että joustava työskentely lisää työn tuottavuutta. Tuottavuus arvioidaan lisääntyvän keskimäärin 37 %:lla (46 %).
  • 83 % (82 %) työnantajista sallii etätyönteon. 63 % (63 %) näistä yrityksistä sallii työntekijöiden omien laitteiden käytön työntekoon.
  • Kuitenkin, kun tätä verrataan työntekijöiden näkemyksiin, asia näyttää erilaiselta: vain 71 % (64 %) palkansaajista sanoo hänellä olevan mahdollisuus tehdä etätyötä, ja 46 % (29 %) sanoo saaneensa kirjatut ohjeet etätyökäytännöistä.
  • Vaikka 63 % (71 %) etätyön sallivista työnantajista sallivat työntekijöiden omien laitteiden käytön työnteossa, silti vain 53 % (17 %) tarjoaa yhdistelmän etätyön mahdollistavia perustekniikoita, kuten kannettava tietokone, älypuhelin ja etäyhteys työnantajan verkkoon.
  • 42 % (33 %) etätyön sallivista yrityksistä tarjoaa etätyöpöytäyhteyden, jonka avulla voi työskennellä toimiston ulkopuolella.
  • 88 % (89 %)uskoo teknologian parantavan tiimityöskentelyä, mutta vain 51 % (41 %) on viimeisen vuoden aikana investoinut yhteistyöteknologiaan, kuten pikaviestimiin, videoneuvottelu‐ tai muihin yhteistyöratkaisuihin.
  • 71 % etätyön sallivista työnantajista luottaa työntekijänsä olevan tuotteliaita etätyössä, mutta vain 56 % (52 %) työntekijöistä uskoo työkaverinsa olevan tuottelias tehdessään etätöitä.
  • 19 % (25 %)etätyön sallivista työnantajista mittaa joustavan työnteon vaikutuksia.
  • Länsi‐Euroopan maat, joissa yritykset todennäköisemmin sallivat joustavan työnteon ovat Saksa, Britannia ja Norja. Vähiten avoimia joustavalle työnteolle ollaan Belgiassa, Portugalissa ja Italiassa.

Katso infografiikka etätyöstä Suomessa:


-- Aineistot (etatyo_suomessa_19.4.2012_small.jpg)