Etusivu > Medialle > Artikkelit > Etätyössäkin tapaturmavakuutuksen piirissä

Etätyössäkin tapaturmavakuutuksen piirissä

Työnantajalla on vastuu kaikkien työntekijöidensä työturvallisuudesta ja -terveydestä. Työturvallisuutta koskeva opastus ja ohjeistus korostuvat etätyössä.

– Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntö, muu työlainsäädäntö sekä tapaturmavakuutuslaki eivät katso työnteon paikkaa tai muotoa, vaan niitä sovelletaan myös liikkuvaan työhön ja etätyöhön. Työnantajalla on rajallinen mahdollisuus valvoa työolosuhteita tai seurata kuormitusta etätyössä, mutta vastuu ei katoa, korostaa asiantuntija Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskuksesta.

Etätyö on yksi mobiilin työn muoto

Mobiili tai liikkuva työ vie työntekijän sinne, missä asiakas on. Etätyö on yksi liikkuvan työn tai monipaikkaisen työn muoto. Tyypillisesti etätyö tapahtuu kotona, kakkosasunnolla tai etätyökeskuksessa.

– Riski- ja vaativuustekijöiden tunnistaminen on aina tärkeää. Työnantajan ja työntekijän pitää käydä yhdessä asiat läpi ja sopia niihin varautumisesta etätyössäkin. Kotitoimistolle ei voi tehdä työsuojelutarkastusta ilman erityistä syytä, huomauttaa Rauramo.

Ergonomiaa kotitoimistollekin

Työnantaja voi ohjeistaa kotitoimiston järjestelyä niin, että työnteko on turvallista ja ergonomista. Vastuu toteutuksesta jää etätyöntekijälle. Hänen kannattaa olla itse valpas työolojensa suhteen. Mikä tahansa pöydänkulma ja kannettava eivät riitä pidemmän päälle, vaan ergonomiasta on pidettävä huolta. Työaikoja ei voi venyttää määrättömästi eikä taukoja saa unohtaa etätyössäkään.

Avoimet ja yhtenäiset pelisäännöt luovat etätyön perustan

Rauramo muistuttaa avointen pelisääntöjen merkityksestä. Etätyölle on hyvä laatia selkeät, perustellut ja yhtenäiset pelisäännöt, erityisesti silloin, kun etätyön tekeminen on tavallinen järjestely. Olennaista on täsmentää yksilöllisetkin etätyöjärjestelyt, kuten työtehtävät, työnteon paikka sekä työvälineitä koskevat sekä työaikaseurannan käytännöt.

Etätyöntekijöitä ei saa unohtaa

Etätyö antaa keskittymisrauhaa, tuo joustoa elämään ja vähentää liikennöimisen tarvetta. Pahassa kelissä on turvallisempaa jäädä kotitoimistolle kuin matkata työpaikalle. Säännöllisesti etätyötä tekevä voi kuitenkin tuntea jäävänsä syrjään työyhteisöstä. Erilaisin verkon ja sosiaalisen median välinein sekä yhteisillä toimintatavoilla voidaan tuoda työyhteisöä lähemmäs etätyöntekijääkin ja ehkäistä eriarvoisuuden kokemusta sekä tukea työyhteisön yhteenkuuluvuutta.

– Henkilökohtaisia kohtaamisia tarvitaan työnteon tapojen moninaistuessakin. Etätyö ja liikkuva työ edellyttävät esimieheltä uudenlaista johtamista ja työn suunnittelua, painottaa Rauramo.

Etätyössäkin työtapaturmavakuutuksen piirissä

Tapaturmavakuutuslaki koskee kaikkea työsuhteessa tehtävää työtä, myös etätyötä. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa etätöissäkin.

Jos etätyössä tapahtuu tapaturma, sen korvausperiaatteet voidaan johtaa tapaturmavakuutuslain neljännen pykälän yleisestä tulkinnasta. Sen mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheutuu työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työhön tai painvastoin, tai työntekijän ollessa työnantajan asioilla. Lisäksi tämän pykälän mukaan korvataan tapaturma, joka aiheutuu työntekijälle, kun hän yrittää varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta tai ihmishenkiä.

Työtilalla erityinen merkitys etätyön tapaturmavakuutuksessa

Kotona tehtävän etätyön vakuutusturva on työtilaan sidotumpaa kuin työpaikalla, kertoo Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lakimies Kirsi Salo etätyön vakuutusturvasta. Etätyössä työtapaturma korvataan vain työntekijän etätyöksi sovittuun työhön välittömästi liittyvän toiminnan yhteydessä sattuneet tapaturmat. Toiminnalla tulee olla pääasiallinen ja olennainen yhteys työhön. Työtilan ulkopuolella sattuneet tapaturmat korvataan vain, jos toiminnalla on syy-yhteys työhön.

Etätyötä koskevia rajoituksia tapaturmakorvauksiin

Etätyössä ruokaillaan usein kotona töiden teon lomassa. Ruokailuun tai muihin taukoihin liittyvässä toiminnassa sattuneet tapaturmat eivät kuitenkaan kuulu vakuutusturvan piiriin etätöissä. Kun etätöitä kotona tehtäessä ei ole työmatkoja, vakuutusturva ei ole voimassa niin sanotuilla tavanomaisen työmatkan hyväksyttävillä poikkeamillakaan.

- Jos kotona etätyöpäivänä liukastuu esimerkiksi hakiessaan lasta päivähoidosta, tätä ei korvata työtapaturmavakuutuksesta. Vastaava liukastuminen korvattaisiin työmatkatapaturmana tietyin edellytyksin, jos työntekijä olisi ollut matkalla töistä kotiinsa päiväkodin kautta, jatkaa Salo etätyön vakuutusturvasta.

Jos työntekijä tekee töiden lomassa välillä kotitöitä, niiden yhteydessä sattuvia tapaturmia ei korvata työtapaturmina. Tällöin ei ole kyse työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneesta tapaturmasta.

Esimerkkejä ei-korvattavista tapaturmista etätöissä:

”Vahingoittunut liukastui etätöissä ulkona tauolla ollessaan, kaatui ja mursi vasemman ranteensa.”

”Vahingoittunut jätti kätensä pesukoneen luukun väliin ottaessaan pyykkejä pesukoneesta ollessaan etätöissä kotona.”

Esimerkkejä korvattavista työtapaturmista etätöissä:

”Nousi työpöydän äärestä hakeakseen printteriltä kirjeen ja kolhaisi polvensa pöydän kulmaan.”

”Työpapereita postiin viedessään liukastui ja nyrjäytti nilkkansa.”

teksti: Ritva Siikamäki, verkkotiedottaja, Akava ja Sanna Sinkkilä, viestintäasiantuntija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Lisätietoja:
Mobiili työ - Työhyvinvointi liikkuvassa ja monipaikkaisessa tietotyössä, Johanna Koroma, Ursula Hyrkkänen, Päivi Rauramo, Työturvallisuuskeskus, 2011.