Etusivu > Blogi > Näin syntyy #fiksumpityö: Tee toisin

Näin syntyy #fiksumpityö: Tee toisin

Fiksummassa työssä ei hirttäydytä entiseen, vaan paras tapa valitaan tilanteen mukaan! Joustavuudella on suomalaisessa työelämässä joskus huono klangi, mutta oikeastihan kyse on siitä, että sekä työpaikka että työntekijä joustavat tilanteen mukaan tarvittaessa. Käytäntöjen, työkalujen ja tekemisen tapojen pitäisi joustaa tilanteiden ja ihmisten mukaan, eikä toisinpäin.

Joustavuus tarkoittaa myös sitä, että uskalletaan kokeilla erilaisia toimintatapoja erehtymisenkin uhalla. Parhaat tavat löytyvät etsimällä, ja joskus tutkimusmatkalla saattaa päätyä umpikujaan. Onneksi me kaikki osaamme kääntyä ympäri ja etsiä ratkaisuja uudelleen! 

Me uskomme, että parhaita tapoja kannattaa etsiä kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä. #fiksumpityö ei tule ylhäältä käskemällä, vaan yhdessä tekemällä.

 

Näin suomalaiset siitä puhuivat:

”Erilaisten applikaatioiden osaaminen ja hyväksikäyttö esim. vähäpätöisemmissä kokouksissa olisi keskeistä oppia hyödyntämään. Säästetään sitenkin aikaa ja jopa voidaan kokoustaa hiukan useammin saavuttaen helpommin monilla paikkakunnilla toimivia hallituksen jäseniä.”

”Vinkkini: älä unohda ergonomiaa ja oikeaa työasentoa etätyöpäivänäkään :) Nim. keittiönpöytä on keittiönpöytä”

”Työpanoksen mittaaminen paikallaolon perusteella muuttuu tuottavuuden varmistamisesta tuottavuuden esteeksi.”

”Meillä työ ei ole paikka, vaan aikaansaannokset merkitsevät. Osa ihmisistä tekee 100 % kotoa, osa jotain väliltä 0-100 % - viikon, fiiliksen ja omien tarpeiden mukaan.”

”Vähensimme työpöytien määrää toimistolla mutta nyt nostamme pöytien määrän takaisin aiempaan. Näin jokaisella on oma pöytä, jota voi halutessaan käyttää eikä tarvitse elää lainaympäristössä. Tällä oli iso merkitys tyytyväisyyteen.”

”Monihenkisissä työtiloissa etätyötä on voinut tehdä tiiviissä kirjoitusvaiheissa joustavammin ja enemmän. Hommat valmistuvat aikatauluissa!”

"Työnantajallamme ei ole ollut missään vaiheessa toimitiloja, vaan olemme kehittäneet toimivat etätyökäytännöt. Työskentelemme kotoa käsin hyödyntäen yhteydenpitoon puhelinta, Skype ja Adobe Connect videoneuvotteluohjelmia, sähköpostia sekä sähköistä arkistointia. Työyhteisön kesken järjestämme säännöllisesti vähintään kerran viikossa palaverin Skypessä sekä pidämme yhteyttä puhelimitse. Yhteistyötahojen kanssa tapaamme heidän toimitiloissaan tai vuokraamme tapaamista varten tilat. Kävelykokoukset ulkona tai tietyn aihepiirin tiimoilta järjestetty aivoriihi lounaan merkeissä on todettu myös toimivaksi työskentelyn muodoksi. Mitä monipuolisemmin työyhteisö on oppinut hyödyntämään etätyöskentelyn eri mahdollisuuksia ja menetelmiä, sitä sujuvammaksi ja toimivammaksi käytänteet ovat muuttuneet. Olemme todenneet edellä kuvatut työskentelymuodot myös erittäin kustannustehokkaiksi."

”Kokous ei ole ainoa keino tehdä yhteistyötä. On monta tehokkaampaa tapaa, kun valitsee välineet ja keinot tehtävän mukaan.”

"Palaverit sijoitetaan pääsääntöisesti ydintyöajalle eli perheystävällisesti klo 9.30-15.30 välisiin aikoihin; lasten viennit päivähoitoon ja haut onnistuvat ajoissa.”

”Etätyöskentelyn tukeminen hyvällä tietotekniikalla, tiimin yhteisesti sopimilla pelisäännöillä, jaetuilla kalentereilla ja joustavuuteen ja luottamukseen perustuvalla asenteella; työn tehokkuuden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja työn ja perhe-elämän yhteensovituksen paraneminen."

”Matka-aikana tehtävä työ tulisi hyväksyä työajaksi. Nyt mm. TES:it hidastavat fiksumpaa työn tekemistä.”

 

Kysyimme suomalaisilta, miten #fiksumpityö syntyy. Kampanjan tavoittavuus oli 500 000 – ja saimme noin tuhat kommenttia. Tällä viikolla esittelemme Fiksumman työn manifestiin päätyneitä ajatuksia.