Etusivu > Blogi > Ministeriön valttina selkeät pelisäännöt

Ministeriön valttina selkeät pelisäännöt

Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste on tottunut etätyön tekijä. Tällä hetkellä hän tekee noin yhden työpäivän viikossa kotoaan. Myös Tapion esimiehellä, kalastusneuvos Eija Kirjavaisella on etätyösopimus, ja hän tekee töitä kotoa käsin kerran tai pari kuussa. Sekä Eija että Tapio asuvat Hämeenlinnassa ja työpaikka sijaitsee Helsingissä.

Eija ja Tapio ovat sitä mieltä, että etätyö tuo joustoa elämään sekä lisää työhyvinvointia ja työn tuloksia. "Keskittymistä vaativa työ on helpompaa kotona  kuin työpaikalla, sillä työ keskeytyy kotona harvemmin. Etätyöpäiväksi otankin yleensä hoidettavaksi jonkin isomman, esimerkiksi lukemista vaativan urakan. Lasten kannalta on mukavaa, että olen välillä kotona myös silloin kun he lähtevät kouluun", Tapio kertoo.

Eija ei koe, että etätyö tässä laajuudessa vaikeuttaisi yksikön johtamista. Yksikön päällikön rooli asiantuntijaorganisaatiossa on ohjata asioiden etenemistä ja toimia koordinaattorina. Tärkeää on huolehtia siitä, että etätyöntekijät ovat tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse. Ministeriön työn luonteeseen kuuluvat myös kiireelliset, ennakoimattomat toimeksiannot, minkä takia Tapio pitää etätyöpäivän joustavasti tilanteen mukaan eikä määrättynä viikonpäivänä.

Eijan tehtävän luonteesta johtuen hän tekee nykyään etätöitä vain päivän pari kuussa. "Mielestäni esimieskin voi tehdä etätöitä, mutta harkitusti. Esimiehen tulee olla tavoitettavissa tarpeeksi usein myös kasvotusten."

Etätyö on kannuste oppia uutta

Eijan mielestä valtionhallinnossa on lähimenneisyydessä tapahtunut useita muutoksia, jotka ovat käytännössä mahdollistaneet joustavan työnteon yleistymisen. Asiakirjahallinta on muuttunut sähköiseksi, kannettavat ja kännykät ovat korvanneet pöytäkoneet ja -puhelimet, julkaisut löytyvät sähköisinä, ihmiset ovat oppineet käyttämään tietojärjestelmiä, internetpohjaisia työskentelyalustoja ja pitämään videopalavereja, sähköposti toimii, datansiirto onnistuu ja tietoturva on järjestetty.

"Tämän lisäksi työntekijöillä on myös oltava intoa ja motivaatiota kokeilla uusia työn tekemisen tapoja sekä ottaa tarvittavia järjestelmiä ja välineitä käyttöön. Etätyö voi näin toimia myös työntekijän ammatillisen kehittymisen välineenä", Eija sanoo.

Sekä Tapion että Eijan mielestä on hyvä, että maa- ja metsätalousministeriöllä on selkeät linjaukset etätyön suhteen. Kaikkien etätyötä tekevien kanssa tehdään erillinen sopimus. Kunkin etätyöntekijän kohdalla mietitään erikseen, kuinka paljon ja milloin etätyötä voi tehdä. "Esimerkiksi minun työssäni yksi päivä viikossa etätyötä on sopiva määrä, ja tarvittaessa joustan siitä", Tapio sanoo.

Teksti: Anna Toppari & Ulla Ala-Ketola
Kuvat: Anna Toppari