Etusivu > Blogi > Äitikin haluaa tehdä tulosta – fiksusti

Äitikin haluaa tehdä tulosta – fiksusti

Mothers in Business MiB ry toteutti elokuussa kyselyn perheen ja työelämän yhdistämisestä. Kyselyyn vastasi 147 MiB-äitiä. Etätyön merkitys nousi vahvasti esiin kyselyn vastauksissa. Etätyömahdollisuuksia pidettiin erittäin tärkeänä työn ja perhe-elämän sujuvassa yhdistämisessä (asteikolla 0–10 keskiarvo 9,02). Etätyömahdollisuuksien rinnalle nostettiin joustavat työajat ja tuloskeskeisyys työaikakeskeisyyden sijaan. Työn tekemisen tapojen tulisi mukailla työelämän tarpeita ja haasteita.

"Nykyinen työnantajani suhtautuu erittäin positiivisesti etätyön ja jopa palavereihin voi osallistua etänä Skypen kautta. Tästä on suuri etu varsinkin sellaisille, joilla työmatkoihin muuten menisi 1–2 tuntia päivässä. Myös yrityskulttuuri nykyisessä työpaikassani on erittäin perheystävällinen."

"Työelämä muuttuu ja vaatii työntekijältä paljon. Työnantajapuolen tulisi pystyä muuttamaan myös työn tekemisen tapoja, jotta (naisten) osaaminen ei jää joustamattomien työtapojen jalkoihin."

On totta, että käyttääkseen potentiaaliaan ja suoriutuakseen parhaalla mahdollisella tavalla äidit tarvitsevat joustoja esimerkiksi etätyötä, liukumia ja osa-aikaisuutta hyödyntäen. Kuka näistä ei hyötyisi? Fiksu tapa työskennellä lienee toimia tilanteen ja tarpeen mukaan, jolloin kyse on lähinnä erilaisista tavoista organisoida sekä tehdä työtä – tietynlaisesta mindsetistä ja vallitsevasta organisaatikulttuurista. Erilaiset tavat tehdä töitä on organisaation henkisen tilan tuotos, käytännön järjestelyt tämän kulttuurin ja tilan tulos.

Kyselyn mukaan työntekijän ja vanhemman roolit koettiin ajoittain ristiriitaisiksi. Avoimissa vastauksissa huokui äitien toive tulla edelleen nähdyksi osaajina, ei äiteinä. Osaamisen kehittämisen ja haasteiden ei siis tulisi tyssätä joustamattomiin työtapoihin tai perhevapaaseen. Kolikon kääntöpuoli on, että näin saadaan aikaan molemminpuolista luottamusta ja sitoutuneisuutta.

"Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on toki haasteellista, mutta ei mahdotonta. -- Minulla on mielenkiintoinen ura ja suuri perhe, samalla olen tehnyt akateemisia opintoja eteenpäin. Työntekijän ja vanhemman roolit ovat ajoittain ristiriitaisia, mutta ajoittain myös tukevat toisiaan. -- Oma työpaikkani on joustanut uskomattoman hienosti opintojeni ja äitiysloman ajan, vastavuoroisesti olen heihin äärimmäisen sitoutunut."

Toisin sanoen työn organisoinnin vapaus, toimivat ja joustavat tavat työskennellä sekä positiivinen ja luottava asenneympäristö tuntuvat olevan avaintekijöitä (äitien) suoriutumiseen. Kyselyn vastausten perusteella voisi sanoa, että MiB-äidit ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta työelämästä. He ovat myös valmiita pohtimaan ja hyödyntämään uusia, fiksuja tapoja tehdä työtä, jotta voivat antaa organisaatiolle kaiken osaamisensa ja toteuttaa tärkeää osaa identiteettiään. Nämä joustavat käytännöt hyödyttävät varmasti myös isäihmisiä. Ja ennen kaikkea organisaatioita itseään.

(Lainaukset ovat suoria lainauksia kyselyn vastauksista.) 

 

Kirjoittanut Riina Hamrén, Mothers in Business MiB ry:n sidosryhmävastaava. Hänen mielestään #fiksumpityö on osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä tarkoituksenmukaisin, innovatiivisin työtavoin ja -menetelmin. Fiksu työ motivoi, sitouttaa ja tuottaa tulosta.

Mothers in Business yhdistää urahenkisiä ja korkeasti koulutettuja äitejä ja tarjoaa heille mahdollisuuden ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen äitiysloman aikana sekä työelämään paluun jälkeen. Järjestämme kehittäviä tilaisuuksia ja toimintaa, johon voi lähtökohtaisesti aina osallistua lapsen kanssa.

www.mothersinbusiness.fi 

>> Mitä sinulle tarkoittaa #fiksumpityö? Vastaa tästä 22.9. mennessä >>