Etusivu > Blogi > Fiksumpi työ tarjoaa vastuuta ja antaa vapautta

Fiksumpi työ tarjoaa vastuuta ja antaa vapautta

Fiksumpaan työhön liittyvä perustavanlaatuinen ajatus uudenlaisesta työn tekemisestä on tasapaino vastuun ja vapauden välillä. Nykymaailma ei pyöri enää kellokortin, sunnuntaipyhän ja esimiehen tahtiin, vaan työn tekeminen on yhä useammin vapautunut aikamääreistä ja hierarkioista. ”Missä, milloin tai miten työtä tehdään ei useinkaan ole relevanttia parhaan tuloksen saavuttamiseen, ” sanoo DNA:n hallintojohtaja Vesa Vuoti. Hän ajattelee tuottavan työn perustuvan yksilön kanssa sovittuihin tavoitteisiin, joita kohti pyrkimällä työntekijä saa käyttää vapauttaan suunnitella oman tapansa tehdä työtä. 

Vapauden antaminen työntekijälle vaatii asennemuutosta työnantajan puolelta yhtä lailla kuin työntekijältä rohkeutta kantaa vapauden tuoma vastuu. Työnantajan on pystyttävä tarjoamaan työntekijöilleen tarvittavat välineet ja resurssit tehdä työtä paikasta riippumatta, on valmennettava työntekijä ajattelemaan tuloskeskeisesti ja pidettävä huoli jaksamisesta ympäristössä, jossa on ihan ok tehdä töitä toimiston ulkopuolella pidempiäkin pätkiä. Työntekijälle itselleen jää vastuu tavoitteisiin pääsemisestä, mutta myös omasta jaksamisesta ja ajan hallinnasta. ”Työ- ja vapaa-aika sulautuvat entistä enemmän yhteen, jolloin työssä jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota”, toteaa Vuoti.

Vapauden lisääntyminen ei kuitenkaan ole DNA:n arjessa näkynyt niin, että toimistot olisivat hiljentyneet. Työnantajan onkin tärkeää tarjota mahdollisuuksia kommunikoida myös ei-perinteisin keinoin, vaikkapa yhteisöllisten viestipalveluiden ja videopuheluiden avulla. ”Virtuaalikahvipöydät, eli erilaiset sisäiset yhteisötyökalut, ovat hyvä lisä kommunikaatiolle; parhaiten ne toimivat yhdistettynä perinteiseen kasvotusten tapahtuvaan kanssakäymiseen”, kertoo Vuoti. 

Suurin osa ihmisistä kuitenkin pitää vastuun kantamisesta, sillä sitä kautta tulevalla vapaudella voi toteuttaa työn tekoa täysin uusin keinoin. Iltatyöt alkavat maistua kun päivällä pääsee hierojalla, eikä heinäkuun työtunnit tunnu yhtään niin raskailta mökin terassilla tehtyinä. DNA onkin nyt kehittämässä Mutkaton työ –malliaan eteenpäin koskemaan yhä useampia tehtäviä. ”Jo ala-asteella meille annetaan etätöitä, eli läksyjä, miksemme siis hyödyntäisi tätä taitoa myös työelämässä”, kysyy Vuoti. Tulevaisuudessakin on osattava kyseenalaistaa nykymalleja ja jatkaa työtapojen kehittämistä. 

Fiksumpi työ vaatii uudenlaisia käytäntöjä ja ajattelutapoja. Piiska on huono motivaattori kun on itse sen kahvassa kiinni, eikä nuorempien sukupolvien tavoitteisiin enää lukeudu monta nollaa tiliotteella. Tuottava työ syntyy sopivasta vastuun ja vapauden suhteesta, jolloin työntekijä tuntee itsensä motivoituneeksi ja antaa työlle parhaansa. ”Meillä on Suomessa toimiva infrastruktuuri, hyvinkoulutettua väkeä ja digitalisaatio toimii. Tarvitsemme vain muutoksen kohti positiivisempaa ja avoimempaa asennetta, jolloin voimme kansana näyttää närhen munat”, päättää Vuoti.

 

Vesa Vuoti on DNA:n hallintojohtaja, joka vetää hallinto- ja turvallisuusosastoja. Artikkeli perustuu 27.8.2015 tehtyyn haastatteluun.>> Mitä sinulle on #fiksumpityö? Kerro täällä 22.9. mennessä

 

Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja @DNA_Business, sekä Facebookissa.