Etusivu > Blogi > Teknologia tuo työntekijät lähelle toisiaan

Teknologia tuo työntekijät lähelle toisiaan

Microsoftilla on tunnistettu etätyön evoluution aiheuttamat yhteisöllisyyteen ja tiedon jakamiseen liittyvät haasteet. Ratkaisuja on lähdetty etsimään teknologian kautta, tärkeimpänä tavoitteena on tuoda ihmiset lähemmäksi toisiaan. Microsoftilla työnteko on itseohjautuvaa ja perustuu selkeisiin tavoitteisiin, eikä kukaan valvo miten tai mistä työnsä tekee.

Microsoft Oy:ssä on kehitetty useita etätyötä ja tiedonjakamista edistäviä hankkeita, kuten esimerkiksi storytelling-menetelmä jossa luovutaan perinteisistä kalvoista ja käytetään ytimekästä tarinankerrontaa viestin välittämisessä. Toisen mielenkiintoisen,TET-harjoittelua imitoivan TET-Nomad -hankkeen avulla työntekijät pääsevät toistensa kuunteluoppilaiksi seuraamaan eri yksiköiden tapoja tehdä työtä. ”Näin näkökulmat ja ideat liikkuvat talon sisällä, ihmiset pääsevät laajentamaan työskentelykokemustaan ja samalla viemään osaamistaan tiiminsä ulkopuolelle”, toteaa Denis Cepun, Senior Technical Evangelist Microsoftilta. Työntekijöiltä onkin tullut pelkästään hyvää palautetta hankkeesta, ja toiveissa on laajentaa sitä ulottumaan aina asiakasyrityksiin ja kumppaneille asti.

Globaalilla tasolla Microsoft panostaa avoimuuteen ja kannustaa työntekijöitä vapaaseen keskusteluun organisaation rajojen ja tasojen yli. Kuukausittaisissa ”torikokouksissa” agenda perustuu usein jo ennen tapahtumaa sosiaalisessa viestintäpalvelu Yammerissa pinnalla olleisiin keskusteluihin. Ensin aktivoidaan ihmiset osallistumaan virtuaalisesti, sitten viedään aihe eteenpäin oikeassa elämässä. Denis kertoo, että Microsoft käyttää samaa toimintamallia myös tuotekehityksessä, jolloin Yammer toimii palautekanavana, josta voidaan löytää tietoa siihen, mihin suuntaan tuotetta pitää kehittää.

Teknologia-aspekti on vahvasti mukana myös toimitilasuunnittelussa; viihtyisät tilat, joissa paperista ja turhista kaapeleista on luovuttu. Tapaamisiin on automaattisesti mahdollisuus osallistua videolla, ja esimerkiksi uusi SurfaceHub-tiimityöväline aktivoi työryhmän tarjoamalla luonnollisen virtuaalisen työskentelykokemuksen. Työntekijät voivat osallistua tapaamisiin mistä vain, milloin vain. ”Monet viihtyvät värikkäässä toimistossa työkavereiden kanssa, toiset taas valitsevat kahvilan, asiakkaan tai kumppanin tilat ja välillä myös kotitoimiston, jotta voivat olla enemmän perheensä kanssa”, kertoo Denis joustavista mahdollisuuksista tehdä työtä. Microsoftin toimitiloilla on haettu kokonaisvaltaista arkea helpottavaa kokemusta, mikä tarkoittaa, että toimistolta löytyvät niin lastennurkkaus kuin kuntosalikin.

Raja työn ja vapaa-ajan välillä on muuttumassa entistä häilyvämmäksi, mutta kuitenkin työntekijöiden ehdoilla, sillä jokaisella on vapaus rakentaa päivänsä haluamallaan tavalla. ”Liian innokkaan etätyön vaarana voivat olla kuitenkin informaatiokatkokset, joiden ennaltaehkäisemiseksi viestinnän sisältöön on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota”, pohtii Denis. Uudet teknologiat kuten SurfaceHub, OneNote tai holograafisen todellisuuden luova HoloLens, tarjoavat tähän ratkaisuvaihtoehtoja, mutta kuitenkin jokaisella on vastuu pitää työkaverit informoituna.

Vaikka teknologian kasvava osuus työnteossa saattaakin aluksi tuntua kylmältä, on uudenlaisilla työkaluilla todelliset mahdollisuudet tuoda ihmisiä lähemmäs toisiaan ja helpottaa arkea, jolloin jää enemmän aikaa tärkeille asioille.

 

Denis Cepun on Senior Technical Evangelist Microsoftilla. Artikkeli perustuu 31.8.2015 tehtyyn haastatteluun.

Lisätietoa osoitteissa: www.microsoft.fi ja www.microsoft.fi/uutisia. Twitterissä @MicrosoftOy

 

 

ks.