Etusivu > Etätyövinkit > Etätyöpolitiikkaan

Etätyöpolitiikkaa laatimaan!

Ota huomioon suositukset ja laadi omaan organisaatioosi toimiva etätyöpolitiikka.

1. Etätyöhön ryhtyminen on suunniteltava huolella niin työntekijän kuin työnantajan osalta ja etätyöstä tulee laatia kirjallinen sopimus.

2. Etätyötä kannattaa kokeilla ensin rajatusti ja määräaikaisesti uusien etätyökandidaattien kohdalla.

3. Etätyöhön ryhtyvän osalta on ensin tarkistettava tehtävien, henkilön ja olosuhteiden sopivuus etätyöhön.

4. Uusia työntekijöitä ei suositella etätyöhön, ennen kuin he ovat tutustuneet työyhteisöön, työskentelykulttuuriin ym, vaikka he olisivat aiemmin tehneet etätyötä.

5. Etätyöntekijän lastenhoitoasiat ja muut huoltosuhteet on oltava kunnossa. Etätyö ei korvaa/kata lastenhoitoa, kylläkin tukee sitä.

6. Viikoittain 1–2 päivänä tehtävä etätyö on suositeltavin määrä, sillä silloin etätyöstä koituvat riskit ja ongelmat jäävät vähäisiksi.

7. Etätyöpäivät sovitaan etukäteen työnantajan kanssa ja periaate kirjataan etätyösopimukseen. Mikäli etätyöpäiviksi määritellään joku (jotkin) vakioviikonpäivä(t), joustetaan niistä tarpeen mukaan esim. työpaikalla järjestettävien kokousten vuoksi. Työyhteisön on myös tiedettävä etätyöntekijöiden etätyöpäivät, jotta eivät sopisi kokouksia ko. päiville, mikäli muita vapaita löytyy. Mikäli samassa työyhteisössä (esim. tutkimusryhmässä) on useampia etätyöntekijöitä, on harkittava etätyössäolojen keskittämistä tiettyyn/tiettyihin viikonpäiviin. Etätyön mahdollista sekoittumista lomapäiviin (pidennetty viikonloppu) voidaan välttää suosittelemalla etätyöpäiviksi tiistaita, keskiviikkoa tai torstaita, mikäli etätyöpäivien sijoittamiselle viikonlopun yhteyteen ei ole erityisiä perusteita.

8. Etätyössä tehtävät työt on mietittävä etukäteen sovittuna esimiehen kanssa ja etätyön suorituksia on seurattava työajan käytön sijaan työn tuloksista.

9. Etätyötilat asunnossa tai muussa etätyöpisteessä tulee suunnitella ergonomisesti kelvollisella tavalla, myös valaistus ym.

10. Etätyöntekijän saatavilla olo ja tavoitettavuus sähköisesti on sovittava tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että myös työpaikalta päin tieto (virallinen ja epävirallinen) kulkee etätyöntekijälle. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköinen tiedonjakelu, lähinnä puhelut, sähköposti ja intranet toimivat myös etätyöpisteisiin. Kaksinkertaista tiedotusjärjestelmää (normaali + etätyöläisille oma) ei ole syytä rakentaa.

11. Etätyö on toteutettava mahdollisimman ekohallitusti, jolloin mm. vältetään puolikkaita etätyöpäiviä.

 

Etätyöpolitiikka valtiolla

Lähde: Sirkka Heinonen ja Riikka Saarimaa: Työelämän laadulla parempaa jaksamista – Kuinka etätyö voi auttaa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 2009