Etusivu > Fiksumman työn manifesti

Fiksumman työn manifesti


#fiksumpityö ON tullut jäädäkseen

 

Kysyimme suomalaisilta, mitä #fiksumpityö heille tarkoittaa. Lopputuloksena saimme ison kasan kiinnostavia ajatuksia ja näkemyksiä! Viestin tavoittavuus oli 500 000. Suomalaisten näkemykset ja kokemukset on nyt kerätty fiksumman työn manifestiksi. Tässä manifestissa käydään läpi niitä ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia, joita meillä suomalaisilla on siitä, miten #fiksumpityö syntyy. Tulevaisuuden tulos tehdään toisin!

 

1. JOHDA VAPAUDELLA

Fiksumman työn johtaja on vapaan tyylin ja avoimen keskustelun puolestapuhuja!

 

Me uskomme siihen, että johtamisessa on löydettävä uusi mindset. Tulevaisuuden – eikä vain tulevaisuuden, vaan myös tämän päivän – johtaminen on sitä, että yhdessä juostaan kohti samaa maalia, mutta tyyli on vapaa. Johtaja ei vahdi, että kaikki tekevät samoin, vaan johtaja mahdollistaa erilaisten työskentelytapojen kirjon omassa organisaatiossaan. Oikeudenmukaisin ratkaisu ei ole aina se, että johtamisella pakotetaan kaikki samaan muottiin. #fiksumpityö ei tarkoita kaikille samaa. 

Suomalaiset eivät halua käyttää aikaansa johtajalle raportointiin. Se koetaan turhaksi työn leikkimiseksi, kun samalla ajalla voisi tehdä jotain aidosti hyödyllistä – ja tuottavaa.


Näin suomalaiset siitä puhuivat: 

”#fiksumpityö - keskitytään turhan pitkän suunnittelun ja dokumenttien tuottamisen sijaan kokeilemaan ja tekemään asioita järkevämmin.”

”Kehitettävää löytyy erityisesti etätyön johtamisessa ja viestinnässä. Olemme pohtineet esim. työaika-autonomian hyödyntämistä etätyössä, millä pyrimme kehittämään johtamistyötä.”

”Henkilökohtaisesti katson että tärkeämpää on jatkuva palaute. Ihan pienistäkin suoritteista. #työelämä #johtaminen”

 

2. JOKAISEN VALTA VAIKUTTAA

#fiksumpityö = aitoa valtaa vaikuttaa oman työn tekemiseen!

Kaikki työntekijät eivät ole siinä asemassa, että he voisivat viettää etätyötä tai voisivat vaikuttaa siihen, mitä työssä päivittäin tehdään: Laborantti nyt vaan tutkii näytteitä ja opettaja opettaa lapsia suunnitelman mukaan. Sen sijaan jokainen työntekijä tehtävään katsomatta on paras asiantuntija siinä, miten työtä voitaisiin järjestää tavalla, joka parantaa tehoa ja hyvinvointia. Me uskomme siihen, että työntekijän vapaus ja oikea valta vaikuttaa oman työn tekemisen tapoihin on fiksumpaa työtä.

Pohjimmiltaan kyse on luottamuksesta, joka on fiksumman työn kantava voima.

 

Näin suomalaiset siitä puhuivat:

”#fiksumpityö on merkityksellistä työtä, jota ajaa eteenpäin henkilökohtainen vastuu, vapaus ja yrittäjämäinen henki, ei kontrolli.”

”#fiksumpityö perustuu luottamukseen, ei tuijoteta työtunteja vaan tehdään työstä tuottavampaa ja oivaltavampaa vapautta ja vastuuta lisäten.”

”Mielestäni työntekijöitä pitää osallistuttaa enemmän organisaation ja työn kehittämiseen. Ideoida pitää myös uutta.”

 

3. TEE TOISIN

Fiksummassa työssä ei hirttäydytä entiseen, vaan paras tapa valitaan tilanteen mukaan!

Joustavuudella on suomalaisessa työelämässä joskus huono klangi, mutta oikeastihan kyse on siitä, että sekä työpaikka että työntekijä joustavat tilanteen mukaan tarvittaessa. Käytäntöjen, työkalujen ja tekemisen tapojen pitäisi joustaa tilanteiden ja ihmisten mukaan, eikä toisinpäin.

Joustavuus tarkoittaa myös sitä, että uskalletaan kokeilla erilaisia toimintatapoja erehtymisenkin uhalla. Parhaat tavat löytyvät etsimällä, ja joskus tutkimusmatkalla saattaa päätyä umpikujaan. Onneksi me kaikki osaamme kääntyä ympäri ja etsiä ratkaisuja uudelleen! 

Me uskomme, että parhaita tapoja kannattaa etsiä kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä. #fiksumpityö ei tule ylhäältä käskemällä, vaan yhdessä tekemällä.

 

Näin suomalaiset siitä puhuivat:

”Erilaisten applikaatioiden osaaminen ja hyväksikäyttö esim. vähäpätöisemmissä kokouksissa olisi keskeistä oppia hyödyntämään. Säästetään sitenkin aikaa ja jopa voidaan kokoustaa hiukan useammin saavuttaen helpommin monilla paikkakunnilla toimivia hallituslaisia.” 

”Työpanoksen mittaaminen paikallaolon perusteella muuttuu tuottavuuden varmistamisesta tuottavuuden esteeksi”

”Kokous ei ole ainoa keino tehdä yhteistyötä. On monta tehokkaampaa tapaa, kun valitsee välineet ja keinot tehtävän mukaan.”

 

4. MISSIONA ONNELLINEN IHMINEN 

#fiksumpityö hyödyntää ihmisen kaikkialla kertynyttä osaamista!

Me uskomme, että onnellinen ihminen on paras työntekijä. Onnellisella ihmisellä on monesti muutakin elämää kuin työelämä, ja se on mahtavaa! Yhä useammin työ- ja vapaa-ajan raja häilyy, ja monesti työelämä hiipii myös iltojen ja viikonloppujen puolelle. Mitä jos se olisi mahdollista myös toisin?

#fiksumpityö ja fiksumpi työympäristö käsittää, että ihmisen kaikkialla muuallakin hankittu osaaminen hyödyttää lopulta työpaikkaa. Uudet ideat, virkistynyt mieli, luodut kontaktit ovat kaikki työpaikoille kotiin päin. Ei anneta ihmisten potea huonoa omaatuntoa harrastustoiminnasta, vaan tuetaan sitä.

 

Näin suomalaiset siitä puhuivat:

”#fiksumpityö on sitä, että pitää itsestään, kun on töissä. Siis tekee arvoillaan, osaamisellaan ja omalla tavallaan. Tervettä ja fiksua.”

”#fiksumpityö antaa 2 tuntia enemmän vapaa-aikaa arkeen. Ympäristöystävällisempi työpäivä kuin toimistopäivä.”

”Asiantuntijatyössä istuminen ei aina auta ajattelemaan. Pitäisi muistaa mennä vaikka kävelylle silloin, kun ajatus tökkii. Hyvällä omallatunnolla!”