Etusivu > Etätyövinkit > Työnantajalle

Ekologisen etätyön kymmenen vinkkiä työnantajalle

1. Ota etätyöpolitiikka osaksi organisaatiosi inhimillisen pääoman kehittämistä. Älä kuitenkaan unohda, että toiset soveltuvat etätyöhön paremmin kuin toiset. Etätyöhön siirtymisen soveltuvuus on varmistettava sekä työtehtävien että henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta.

2. Ota etätyöpolitiikka osaksi organisaatiosi ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa sekä niihin liittyvää strategiaa. Muista myös käyttää hyväksi etätyöstä aiheutuva myönteinen mielikuva organisaatiosi imagon luomisessa ja sen viestimisessä.

3. Kartoita koko henkilöstösi etätyöpotentiaali. Tee kartoitus etenkin pitkää tai hankalaa työmatkaa tekevien ja henkilöautoa työmatkallaan käyttävien osalta.

4. Kartoita samalla suunnalla asuvien pitkää työmatkaa tekevien etätyöpotentiaali ja mahdollisuus heidät kokoavan etätyöpisteen perustamiseen.

5. Varusta työntekijäsi kannettavalla tietokoneella, jota voi käyttää sekä etätyössä että työpaikalla. Varmista samalla käytöstä poistettujen laitteiden asianmukainen kierrätys.

6. Varmista, että etätyöntekijän varsinaisella työpaikalla olevassa työtilassa ei ole turhaa energiankulutusta (valaistus, lämmitys). Toimitilojen lisärakennustarpeen syntyessä harkitse tilakysymyksen ratkaisemista etätyön ja siitä seuraavan työhuoneen kierrätyksen avulla. Sovittele ja muunna tehokkaaksi työtilaa aina kun on mahdollista.

7. Etätyöntekijää ei saa unohtaa eikä asettaa muutoinkaan muita huonompaan asemaan esim. urakierron tai informaation välittämisen suhteen. Erityisesti jatkuvaa etätyötä – esimerkiksi maakunnista käsin – tekevälle on taattava mahdollisuus neuvontaan ja tukeen sekä viestintäteknisten että esimerkiksi työn sisältöön liittyvien ongelmien noustessa esiin.

8. Tarjoa kiinteää tai liikkuvaa etätyötä tekeville työsuhdejunalippu (työsuhdejoukkoliikennelippu).

9. Tarjoa liikkuvaa etätyötä tekeville mahdollisuus liikkuvan etätyön pohjalta työajan lyhentämiseen.

10. Kokeile itse etätyötä omassa työssäsi ja mieti, mikä on sen ekohallituin toteutusmuoto. Sitoudu ekologisen etätyön periaatteisiin ja suosituksiin sekä seuraa henkilöstösi etätyötilannetta kuten palautteen keruu, mikä sujuu, mikä vaatii kehittämistä jne.

Osallistu vuosittain etätyökampanjaan Liikkujan viikon yhteydessä!

Lähde: Sirkka Heinonen ja Riikka Saarimaa: Työelämän laadulla parempaa jaksamista – Kuinka etätyö voi auttaa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 2009