Etusivu > Etätyövinkit > Viranomaisille

Ekologisen etätyön kymmenen vinkkiä viranomaisille

1. Kaavoita asuinalueille yhteistilaa mahdolliselle etätyötilalle.

2. Anna organisaatioille suositus etätyökiintiöistä, esimerkiksi 10 prosenttia. Palkitse parhaita etätyöorganisaatioita.

3. Kiinnitä huomio virastojen alueellisen hajauttamisen yhteydessä etätyömahdollisuuksiin.

4. Anna verovähennysoikeus etätyön salliville yrityksille ja etätyöntekijöille itselleen sekä jonkinlainen erityisbonus yrityksille, jotka edesauttavat esim. satelliittitoimistoja perustamalla työpaikkojen sijoittumista muuttotappiollisille alueille.”Parhaat käytännöt esiin”.

5. Mahdollista työsuhdejoukkoliikennelippu/työsuhdejunalippu.

6. Mahdollista työmatkalla tehdyn liikkuvan etätyön laskeminen etätyöksi.

7. Tue laajakaistaverkon rakentamista myös taajama-alueiden ulkopuolelle. Kaapelitöiden yhteydessä vedä putkivaraukset tuleville tietoliikennekaapeleille heti muiden maan kaivuutöiden yhteydessä.

8. Takaa laeilla ja asetuksilla etätyötä tekeville rinnasteinen asema muiden samassa organisaatiossa työskentelevien kanssa.

9. Osallistu vuosittain etätyökampanjaan Liikkujan viikon yhteydessä.

10. Kokeile itse etätyötä omassa organisaatiossa ja mieti, mikä on sen ekohallituin toteutusmuoto.

 Lähde: Sirkka Heinonen ja Riikka Saarimaa: Työelämän laadulla parempaa jaksamista – Kuinka etätyö voi auttaa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 2009


Edistä etätyötä valtiolla